مشاوره وراهنمایی جهت آموزش موضوع پایان نامه ارشد به صورت رایگان

09191022908

انجام پروژه هاي پردازش تصوير فازي* الگوریتم ژنتيك* شبكه عصبي *هوش مصنوعي * شبيه سازي *بهينه سازي *سمینار*-الگوريتم چندهدفه* تكاملي *سيمولينک*بینایی ماشین*فازی کامینز*. Image Processing & Machine vision

پردازش ویدیو

Matlab

09191022908


اینترنت اشیاء

پیاده سازی و شبیه سازی

09191022908 .

بیگ دیتا

وب سرویس

09191022908

پردازش متن

انجا م کلیه ی پروژه های تجاریی

انجام کلیه ی برنامه نویسی تجاریی

matlab*ns2*ns3*opnet*omnet.php*asp

وب سرویس *